Jste zde

Kritické myšlení

Další z cyklu přednášek „Plzeňská 60“ se uskuteční v přednáškovém sále Národopisného muzea Plzeňska v úterý 19. června od 17:00 hod. Vstupné je jako vždy ZDARMA!

Přednáší Ing. Jan Mojžíš, který je absolventem Fakulty strojní ČVUT. V posledních několika letech se zajímá o aktuální vědecké výzkumy a jejich uplatnění v praktickém životě. Nyní spolupracuje na projektu Kritické myšlení #krimyš. s Lukášem Hánou z GrowJOB Institute.
Anotace: Dle Světového ekonomického fóra bude v roce 2020 kritické myšlení druhou nejžádanější dovedností na trhu práce. Kritické myšlení totiž vede k získávání lepších a kvalitnějších informací. Lepší informace pak vedou k lepším rozhodnutím. A lepší rozhodnutí nakonec vedou k lepším výsledkům ať už ve studiu, práci či osobním životě. Kritické myšlení je tedy mimo jiné způsob, jak např. zlepšit svoje zdraví, mezilidské vztahy, nebo obecně pohled na svět. Smyslem přednášky je seznámit účastníky s jednoduchými praktickými metodami, které jim pomohou rozvíjet kritické myšlení.

Na přednášce se konkrétně dozvíte:
• jak nepodléhat dezinformacím
• jak naopak poznat kvalitní zdroje informací
• jak získávat informace objektivně
• proč je důležité neklamat sami sebe

Veškeré uváděné poznatky budou založeny na kvalitním vědeckém výzkumu z oblastí neurověd, kognitivní psychologie a behaviorální ekonomie.