Jste zde

Nález archivu dobřívského rychtáře

V roce 2014 byl v bývalé zemědělské usedlosti č.p. 5 v obci Dobřív na Rokycansku náhodně objeven rozsáhlý soubor historicky cenných dokumentů z přelomu 18. a 19. století. Většina dokumentů pochází z let 1800 až 1818, kdy zde sídlil dobřívský rychtář Jakub Reindl.

V rámci přednášky bude představen obsah a rozsah nalezeného souboru dokumentů. Tento unikátní nález může v budoucnu přispět nejen k detailnějšímu poznání někdejších lokálních hospodářských a sociálních poměrů, ale též k objasnění fungování obecní samosprávy na zbirožském komorním panství v období napoleonských válek.

přednáší
Lukáš Paleček

termín konání
čtvrtek 16. listopadu / 17.00

místo konání
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, výstavní sál v ul. Josefa Knihy 146