Západočeská pobočka

České společnosti ornitologické

při Západočeském muzeu v Plzni

Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni (ZČP ČSO) je neziskové zájmové občanské sdružení (právnická osoba) registrované jako pobočka (organizační složka) České společnosti ornitologické (http://www.birdlife.cz) se sídlem v Praze.

Organizace působí prostřednictvím svých členů na území Plzeňského a Karlovarského kraje. V současné době sdružuje zhruba sedmdesát zájemců o ornitologii, ochranu ptáků a přírody. Mezi členy pobočky jsou jak profesionální zoologové, tak kroužkovatelé, amatérští ornitologové, ochránci přírody a milovníci ptactva z řad seniorů. Zvláštní pozornost je věnována odbornému růstu začínajících mladých ornitologů.

Členové pobočky se angažují v nejrůznějších vědecky, ochranářsky i propagačně zaměřených ornitologických projektech a skupinách (Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov, Mapování hnízdního rozšíření, sledování výskytu a změn početnosti jednotlivých druhů v regionu a pod.).

Pobočka pro své členy, spolupracovníky a veřejnost:

- vydává a rozesílá informační zpravodaj COLUMBA (vychází dvakrát ročně, každý člen obdrží jeden výtisk)

- pořádá dvakrát do roka (jarní a podzimní) členskou schůzi s přednáškou doplněnou promítáním fotografií a videofilmů (v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni)

- pořádá zajímavé ornitologické vycházky, exkurze a akce (Vítání ptačího zpěvu, Ptačí festivaly, ukázky odchytů ptactva, exkurze na Záchranné stanici živočichů atd.)

Hlavním cílem Západočeské pobočky ČSO je kromě ochrany, výzkumu a monitoringu volně žijících druhů ptáků rovněž sdružování dobrovolníků na tomto poli. Vítáni jsou zejména jednotlivci a skupiny samostatně pracující v okruhu svého bydliště. Pro své aktivity hledáme především členy, kteří chodí do terénu, znají nebo chtějí poznávat volně žijící druhy ptáků, monitorují jejich výskyt a své poznatky jsou ochotni předávat dětem, laické i odborné veřejnosti. Individuální přístup a pořádání vlastních akcí pod hlavičkou a za podpory ZČP ČSO jsou kvitovány za předpokladu, že nenaruší dobré jméno naší společnosti.

LogoPoslední aktualizace: 14.11.2011
Webmaster: Roman Vacík
Příspěvky, dotazy a kritiku zasílejte
na adresu: rvacik@zcm.cz
© Západočeská pobočka ČSO, 2006-2011


stehlík obecný