Západočeská pobočka

České společnosti ornitologické

při Západočeském muzeu v Plzni

Ornitologická exkurze 26. 11. 2011

Informace viz Akce pro veřejnost

Pozvánka na podzimní členskou schůzi

Výbor Západočeské pobočky České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni Vás zve na členskou schůzi pobočky, která se bude konat v sobotu 3. 12. 2011 v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2 (hlavní budova, viz mapa). Začátek v 9 hodin.

Program schůze:

1. Zahájení

2. Zpráva o naší pobočce – organizační záležitosti, přehled akcí

3. Informace z členské schůze a výboru ČSO

4. Ornitologické aktuality, různé

5. Promítání filmu o Šumavě "Silva Gabreta"

6. Přestávka

7. Přednáška Mgr. Martina Pudila: "O ptácích Frýdlantska a Jizerských hor aneb co tu provádějí ptáci a co ornitologové"

8. Dotazy a diskuse k přednášce

9. Závěr

Film "Silva Gabreta" se mimo jiné velmi podrobně věnuje stále aktuální "kůrovcové" problematice a obnově napadeného lesa.

Martin Pudil je zoologem Severočeského muzea v Liberci a členem výboru ČSO. Zabývá se výzkumem avifauny severočeských oblastí. V přednášce posluchače seznámí s výsledky kvantitativních studií a faunistických pozorování ze dvou sledovaných území.

Film i přednáška jsou přístupné pro veřejnost – přesné termíny jejich začátku budou ovlivněny průběhem schůze, orientačně: 10.00 h – film, 11.00 h – přednáška.


stehlík obecný