Západočeská pobočka

České společnosti ornitologické

při Západočeském muzeu v Plzni

Projekty

V roce 2010 byly ukončeny dva projekty, které byly podpořeny Krajským úřadem Plzeňského kraje v rámci ekologických dotací a na nichž se podíleli členové Západočeské pobočky ČSO.

V roce 2011 se pobočka do grantové soutěže přihlásila s projektem zaměřeným na hnízdní výskyt chocholouše obecného (Galerida cristata). Během roku se bohužel spolupracovníkům v západních Čechách nepodařilo zjistit žádného chocholouše!


stehlík obecný