Geologická olympiáda

Geologická olympiáda (GO) je předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín určená žákům základních a studentům středních škol. Cílem GO je napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v tomto směru. Geologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Je organizovaná v  kategoriích a soutěžních kolech, termíny konání jednotlivých kol, výsledky účastníků a další organizační záležitosti jsou zveřejňovány prostřednictvím internetových stránek GO (www.geologicka-olympiada.cz). Geologickou olympiádu vyhlašuje Masarykova univerzita v Brně, spolupořadateli jsou Česká geologická služba. Tyto instituce geologickou olympiádu rovněž odborně garantují a organizačně zajišťují. Na organizaci GO se dále podílí i další vzdělávací instituce (školy všech stupňů, muzea a Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG). Západočeské muzeum je členem organizačního týmu a partnerem pro Plzeňský kraj. Více informací na www.geologicka-olympiada.cz