Akce

26/6

Archeologie není oproti často sdílené pověře hledačstvím pokladů. Pojem pokladu ovšem používá nejčastěji tradičně pro nálezy cenných předmětů ukrytých v minulosti (tzv. depoty výrobků z bronzu, zlata, skla, jantaru, ale i keramických nádob, kdy předmětem uložení mohly být jak samy nádoby, tak jejich obsah – potraviny apod.), ale ani tam nejsou hlavním ziskem archeologie věci, nýbrž informace o minulosti, kterou vyčteme z nich, z místa a způsobu jejich uložení.

28/6

Díla známých barokních skladatelů Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Giovanniho Battisty Pergolesiho a dalších slavných mistrů zazpívá sopranistka Miriam Čížková za doprovodu cembalistky Evy Tornové.

termín konání
čtvrtek 28. června / 18.00

místo konání
přednáškový sál

vstupné 160 Kč

Předprodej vstupenek: www.plzenskavstupenka.cz

Pořádá: AAR Solution s.r.o.