Jste zde

Novinky

na téma: “Pochopit vteřinu - Prožívání času v české kultuře 19. století”

termín konání
22. - 24. února 2018

místo konání
přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni,
Kopeckého sady 2

pořádají
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Národní galerie v Praze ve spolupráci se Západočeským muzeem a Západočeskou galerií v Plzni

více informací

termín realizace: 1. června 2017 - 31. prosince 2018