Připravujeme

24/4

Z vlny si vyrobíte třeba mrkvičku, chvostoskoka nebo šneka. Náročnost bude přizpůsobena věku či odvaze k práci s plstící jehlou. Inspiraci najdete ve výstavě Kořeny.

termín konání
úterý 24. dubna / 16.30 – 18.00

místo konání
aterlíér v hlavní budově muzea, Kopeckého sady 2

Kapacita omezena na 12 osob.

Na dílny není nutné se objednávat.

vstupné 50 Kč/os.

24/4

Přednáška a prohlídka areálu františkánského kláštera.

přednáší
Mons. Emil Soukup a Ing. arch. Jan Soukup

termín konání
úterý 24. dubna / 17.00

místo konání
Muzeum církevního umění

vstupné 20 Kč

V rámci 8. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice umělců 2018 ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni.

25/4

Obsáhlý a rozmanitý soubor prací ze železa zaujímá podstatnou část fondu obecných kovů ve sbírce Západočeského muzea v Plzni, která je prezentovaná v rámci stálé expozice veřejnosti. Vystavené závěsné a dveřní zámky zastupují základní druhy zámkových mechanismů od nejstarších dob až po 19. století. Tématem komentované prohlídky bude objasnění funkčnosti závěsných i dveřních zámků, jejich mechanická i výtvarná proměna.

Průvodcem Vám bude kurátorka sbírky Mgr. Ludmila Kotorová

termín konání
středa 25. dubna / 17.00

26/4

Stavění „Máje“ v Národopisném muzeu Plzeňska v letošním roce volně navazuje na vynášení Morany. V průběhu odpoledního programu budou moci návštěvníci zhlédnout vystoupení dětských folklorních souborů Boleváček a Mladinka. Pod vedením akordeonisty Petra Vacka zahrají na své akordeony také žáci ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech. Chybět nebude ani netradiční občerstvení a posezení u táborového ohně s členy plzeňského Junáka. Zájemci o opékání buřtů si své dobroty přinesou s sebou! Akce je pro všechny návštěvníky zdarma.

termín konání
čtvrtek 26. dubna /15.00 – 20.00

27/4
AKCE JE JIŽ ZCELA VYPRODÁNA 

Rokycanské muzeum ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR připravilo komentovanou přírodovědnou exkurzi do lokality Jineckých hřebenů v Chráněné krajinné oblasti Brdy pod vedením Mgr. Bohumila Fišera a Karla Urbana ze Správy CHKO Brdy.

09/5

komentovaná prohlídka - sbírkou Vás provede Mgr. Jindřich Mleziva, kurátor sbírky.

09/5

autorky Jitky Prokšové.

10/5

Ve čtvrtek 10. května od 17:00 srdečně zveme na komentovanou prohlídku výstavy „Kořeny“.

10/5

Komentovaná prohlídka výstavy s PhDr. Janou Potužákovou.

11/5 - 17/6

Výrobky studentů uměleckořemeslných maturitních oborů vyučovaných na Střední škole Oselce.

19/5

Již tradiční Hamernický den je celodenní kovářskou akcí s bohatým kulturním programem. V Dobřívě se tak každoročně prezentují kováři, kteří se sem sjíždějí nejen ze Západních Čech, ale i z Moravy. Záštitu nad ním převzalo Společenstvo kovářů, uměleckých kovářů, podkovářů a zámečníků, které také dohlíží na průběh soutěže učňů kovářského řemesla s názvem Dobřívský cvoček. Díla, jejichž výrobu budou moci návštěvníci sledovat přímo na místě, budou na konci Hamernického dne vystavena a veřejně vyhodnocena odbornou porotou.

23/5

komentovaná prohlídka, sbírkou Vás provede PhDr. Jan Mergl, Ph.D.

27/5

Maják Plzně a Západočeské muzeum v Plzni Vás srdečně zvou na představení nové knihy „Ve jménu naděje: tři inspirativní příběhy spojující Plzeň a Lidice“. Den a čas představení nové knihy nebyly zvoleny náhodou. Dne 27. května 1942 v půl jedenácté dopoledne podnikli členové výsadkového týmu operace Anthropoid v Praze – Libni útok na Reinharda Heydricha.
Publikace byla vydána Majákem Plzně k výročí 100 let od vzniku Československa. Nová kniha, která vznikla za finanční podpory Plzeňského kraje a Města Plzně, bude na místě k zakoupení za zvýhodněnou distribuční cenu.