Připravujeme

30/3

Očima amatérských cestovatelů / Výpravy za poznáním 2017 / cestovatelé Monika Černá a Roman Panoch

31/3

Přijďte s námi symbolicky ukončit zimu!

31/3 - 28/5

Výstava regionálního malíře 20. století, jenž většinu svého života prožil v obci Dobřív na Rokycansku.

01/4 - 21/5

Výstava členů UVU Plzeň a jejich hostů v rámci 7. ročníku Festivalu duchovní kultury Letnice umělců 2017.

05/4

Mgr. Petr Blažek, botanická přednáška

06/4

Výpravy za poznáním 2017, cestovatel Rudolf Švaříček

07/4

Připomenutí starého předkřesťanského zvyku, který se udržel až do poloviny 20. století.

11/4 - 12/4

v Národopisném muzeu Plzeňska

12/4

Zveme Vás na setkání s historikem, publicistou a spisovatelem, autorem mnoha odborných publikací.

18/4

Přednáška Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňského, v rámci 7. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice umělců 2017.

19/4 - 27/4

Koncerty ZUŠ v přednáškovém sále muzea

20/4

Výstava „Člověk je třtina větrem se klátící“ v Muzeu církevního umění

26/4 - 30/6

Panelová výstava v průchodu Národopisného muzea Plzeňska.

27/4

Cestopisná přednáška Šebestiána Šulce v rokycanském muzeu.

27/4 - 31/12

Výstava je připravována ve spolupráci s Divadlem Alfa.