Připravujeme

20/11

soudobých západočeských skladatelů

22/11

výstavy "Pistole, pušky a samopaly čs. zbrojovek"

24/11 - 31/1

Výstava zapůjčená z Národního pedagogického muzea a knihovna J. A. Komenského v Praze přibližuje veřejnosti historii a vývoj školního vysvědčení. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vysvědčení z gymnázií, triviálních, hlavních, obecných, měšťanských a základních škol a z řady dalších středních škol, ať státních či soukromých. Výstava mapuje jejich podobu na celém území někdejšího Československa, tj. i ze Slovenska a Podkarpatské Rusi. K vidění budou i nejstarší známá vysvědčení z roku 1776.

termín konání
24. listopadu 2017 - 31. ledna 2018

29/11 - 14/1

Snad každý má pocit, že dnešní zimy už nejsou takové, jaké bývaly za jeho mládí. A co teprve jaké musely být za mládí našich pradědečků! Výstava přináší výběr zimních fotografií Plzně a okolí, jak je koncem 19. a počátkem 20. století pořídili amatérští i profesionální fotografové. Snímky jsou pořízené z původních skleněných negativů uložených ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni.

termín konání
29. listopadu - 14. ledna 2018

místo konání
Národopisné muzeum Plzeňska, sklepení

29/11

Již druhá přednáška z cyklu „Plzeňská 60“. Svůj příspěvek, věnovaný fenoménu školství v 19. století, přednese Tomáš Konečný.

08/12 - 18/2

František Pečený (1920–1977) se řadí k nejvýznamnějším československým sklářským designerům padesátých až sedmdesátých let 20. století. Po studiích na sklářské škole v Železném Brodě a na Uměleckoprůmyslové škole v Praze byl od roku 1947 zaměstnán jako podnikový výtvarník sklárny v Heřmanově Huti. Věnoval se navrhování sériově vyráběného lisovaného skla a svým pojetím designu osobitě reagoval na soudobé tendence ovlivňující sklářské umění. Výstava představí poprvé v Plzni v uceleném přehledu Pečeného sklo, současně však přiblíží i autorovu téměř neznámou kreslířskou a malířskou tvorbu.

12/12 - 14/12

I letos si budete moci vyzkoušet výrobu ozdob z přírodních materiálů, z papíru, zdobení technikou dekupáže nebo si vyrobit vlastní máčenou svíčku.