Výstavy

19/1 - 08/4

Výstava představí - vůbec poprvé v úplnosti - knižní tvorbu významné osobnosti plzeňské kultury, malíře a grafika Josefa Hodka (1888–1973).

V roce 2018 si připomeneme sto třicáté výročí jeho narození v Hořehledech na jižním Plzeňsku. Současně je tento rok jubilejním pro vznik Československé republiky, v jejichž službách Josef Hodek působil jako učitel, a svým výtvarným dílem podporoval její demokratické ideály.

08/12 - 18/2

František Pečený (1920–1977) se řadí k nejvýznamnějším československým sklářským designerům padesátých až sedmdesátých let 20. století. Po studiích na sklářské škole v Železném Brodě a na Uměleckoprůmyslové škole v Praze byl od roku 1947 zaměstnán jako podnikový výtvarník sklárny v Heřmanově Huti. Věnoval se navrhování sériově vyráběného lisovaného skla a svým pojetím designu osobitě reagoval na soudobé tendence ovlivňující sklářské umění. Výstava představí poprvé v Plzni v uceleném přehledu Pečeného sklo, současně však přiblíží i autorovu téměř neznámou kreslířskou a malířskou tvorbu.

24/11 - 31/1

Výstava zapůjčená z Národního pedagogického muzea a knihovna J. A. Komenského v Praze přibližuje veřejnosti historii a vývoj školního vysvědčení. Návštěvníci si mohou prohlédnout vysvědčení z gymnázií, triviálních, hlavních, obecných, měšťanských a základních škol a z řady dalších středních škol, ať státních či soukromých. Výstava mapuje jejich podobu na celém území někdejšího Československa, tj. i ze Slovenska a Podkarpatské Rusi. Výstava představuje rovněž velké množství učebnic z různých období.

termín konání
24. listopadu 2017 - 31. ledna 2018

27/10 - 22/2

Výstava k 620. výročí narození mistra Jana v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.

11/10 - 25/2

Panelová výstava v průjezdu Národopisného muzea Plzeňska.

06/10 - 28/1

Kompletní průřez historií výroby ručních palných zbraní na území ČSR.