Knihovna

otevírací doba knihovny
 
úterý - čtvrtek 9.00 - 17.00 / polední pauza 12.00 - 13.00
pátek 9.00 - 12.00
pondělí zavírací den
Knihovna ZČM poskytuje tyto služby:

• zdarma poskytujeme základní knihovnické a informační služby
• za úplatu poskytujeme kopie, bibliografické a rešeršní služby, fotografování, vystavení čtenářského průkazu
• na základě objednávky zajišťujeme výpůjčky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
• registrovaným čtenářům poskytujeme služby počítačových pracovišť
• pro větší skupiny nebo školní exkurze je s námi možné domluvit prohlídku našich unikátních prostorů; prohlídka může být doplněna výkladem, případně malou výstavkou historických knih z fondu knihovny
• přednášky – nabídka je určena především školám všech stupňů, ale využít ji mohou i různé spolky nebo organizované skupiny
• pronájmy prostorů knihovny, jejich fotografování a filmování pro komerční účely je možné za podmínek smluvně sjednaných s ředitelstvím muzea

Profil knihovny