Komentované vycházky Na kupecké stezce ve Starém Plzenci

V  květnu a červnu jako nadstavbový program k expozici Historie probíhají komentované vycházky s názvem Na kupecké stezce ve Starém Plzenci. Vycházky kopírují naučnou stezku Stará Plzeň a kupci. Program je zaměřen na období raného středověku, na obchodní stezky, které tímto územím procházely – Řezenskou a Norimberskou a na význam tohoto přemyslovského hradiště v počátcích vzniku Českého státu.