Muzejní noc 2015

pátek 22. května 2015  

přehled volně přístupných výstav a doprovodný program 

Hlavní budova muzea

Kopeckého sady 2
volný vstup 19 – 23 hodin *

výstavy
Trnkova Zahrada 2
Ladislav Sutnar - Užitá tvorba

stálé expozice
Plzeňská městská zbrojnice
Porcelán ve znamení zkřížených mečů
Archeologie
Historie

 • Přijel císař! Na osobní setkání s Franzem Josefem II. vás doprovodí sám Václav Peták, purkmistr plzeňský (kostýmovaná komentovaná prohlídka celé budovy; připravuje Elements, o.s.) Začátky prohlídek v 19:00, 20:00 a 21:00 hodin u vstupu do muzea. 
 • Zpátky v čase - přijďte se zvěčnit do našeho speciálního fotopointu (připravila Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
 • komentované prohlídky muzejní knihovny (kostýmy pro tento večer zapůjčilo našim knihovníkům Divadlo J. K. Tyla v Plzni)
 • ukázky práce odborných oddělení konzervace a paleontologie

Národopisné muzeum Plzeňska

náměstí Republiky 13
volný vstup 19 – 23 hodin *

Doprovodný program V sevření Protektorátu k výstavě Plzeňané a II. světová válka (vstup z nám. Republiky; pořádají členové KVH Tommy & Yankee, z.s.)

 • prohlídka výstavy 
 • prezentace dobových militarií a oděvních doplňků z období II. světové války
 • přehlídka oděvů a módních doplňků z let 1938 – 1945
 • projekce autentických filmových záznamů spojená s přednáškami a odborným výkladem
 • ochutnávka dobových zákusků

Doprovodný program Plzeňsko pozdního romantismu (vstup z Dřevěné ulice; připravují pracovníci národopisného oddělení)

 • prohlídka stálé expozice Jak se žilo na Plzeňsku
 • tvořivá dílna Za tajemstvím knihařského papíru
 • vystoupení Lidové muziky z Chrástu

Harmonogram vystoupení na nádvoří muzea

19:30 - přehlídka oděvů a módních doplňků z let 1938 – 1945
20:00 - vystoupení folklorní skupiny Lidová muzika z Chrástu
20:30 - prezentace vojenských stejnokrojů z období 2. sv. války
21:00 - vystoupení folklorní skupiny Lidová muzika z Chrástu
21:30 - přehlídka oděvů a módních doplňků z let 1938 – 1945
22:00 - vystoupení folklorní skupiny Lidová muzika z Chrástu
22:30 - prezentace vojenských stejnokrojů z období 2. sv. války  

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Františkánská 11
volný vstup 19 – 23 hodin *

stálá expozice
Po stopách víry františkánským klášterem

19:30, 20:30 letní refektář
Hejkal (módní přehlídka; připravuje Integrovaná střední škola živnostenská v Plzni, Mgr. Robert Hořínek)

20.00, 21.00 kaple sv. Barbory
Gotická a renesanční hudba v podání kapely Musica vagantium **

Muzeum loutek

náměstí Republiky 23
volný vstup 18 – 22 hodin *

stálá expozice
Příběh na niti

18.00, 20.00 muzejní divadélko
Loutkové představení Ovčí pohádka (Milena Jelínková a Divadlo Nána)

Kreativní zóna DEPO2015

Presslova 14
volný vstup 19 – 23 hodin na výstavy:

Domus - Poutní místo designu
Čestmír Suška reSTART
Plzeňské rodinné fotoalbum – Skryté město

Fotokoutek s pozvánkami do Plzně (Meeting Point, nám. Republiky) 

Během Muzejní noci bude možné navštívit rovněž Západočeskou galerii v Plzni, Galerii města Plzně, Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí

Festival muzejních nocí 2015 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky s podporou Ministerstva kultury ČR.

poznámky
* Během Muzejní noci bude návštěvníkům umožněn vstup do všech objektů ZČM naposledy ve 22:30, v případě Muzea loutek ve 21:30. 
** Kapela Musica vagantium se věnuje interpretaci převážně gotické, ale i renesanční hudby, především takové, jakou hráli a zpívali potulní studenti – vaganti. Hudbě dodávají na působivosti nejen dobové kostýmy, ale také historické nástroje. více informací 

ke stažení
program_muzejni_noci_2015.pdf
muzejni_noc_2015_plakat.pdf