Muzejní noc – doprovodný archeologický program

Doprovodný program měl formu komentovaných prohlídek expozic a workshopů v archeologických dílnách. Muzejní noc probíhá každoročně po celé České republice v měsíci květnu. Aktuální program je uveřejněn na stránkách www.zcm.cz