Dotační program

Stálá muzejní expozice „Příroda pro budoucnost“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím ROP NUTS II Jihozápad. Reg.č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603.  více informací

Přípravy / Realizace / Udržitelnost projetku
Udržitelnost projektu 2018
Udržitelnost projektu 2017
 Udržitelnost projektu 2016
 Udržitelnost projektu 2015
 Udržitelnost projektu 2014
 Otevření expozice 2013
 Přípravy 2012
 Archiv projektu 2011