Konference


Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech,
pobočka Západočeského muzea v Plzni, p.o.,
ve spolupráci se spolkem
Genius Loci - Společnost pro studium života regionu, o.s.,

pořádá setkání

KONFERENCE GENIUS LOCI ROKYCANY 2016
Rokycany 4. – 5. října 2016


Vážení přátelé regionálního bádání,

srdečně Vás zveme na desátou interdisciplinární konferenci, která bude v letošním roce poprvé zaměřena na rokycanský a plzeňský region. Rádi mezi sebou uvítáme odborníky z oblasti obecné historie a jejich pomocných věd, dále archeologie, etnografie, dějin umění, muzikologie, teatrologie, folkloristiky, lingvistiky, literární vědy, přírodních věd a dalších příbuzných disciplín.

Konference není určena jen profesionálním pracovníkům působícím v oblasti školství a kulturně historických institucích, ale i soukromým badatelům, kronikářům, studentům, jakož i všem zájemcům z řad širší veřejnosti. Podobně jako v předchozích letech i letos zůstává hlavním cílem konference prezentace nejnovějších zpráv a studií mapujících kulturně historické dědictví Rokycanska a Plzeňska. V pořadí již desáté setkání se bude tentokrát poprvé odehrávat v Rokycanech, v prostorách Muzea Dr. Bohuslava Horáka ve dnech 4. a 5. října.

Program konference bude rozvržen do dvou dnů. Příspěvky předpokládáme v rozsahu patnácti minut. První den bude obohacen o komentovanou vycházku po rokycanské městské památkové zóně a o vystoupení rokycanského souboru Rokytka.  

Účastnický poplatek činí 300 Kč, pro studenty a důchodce 100 Kč. Přihlašovací formulář a kontakty naleznete v příloze. Termín přihlášení je do 31. srpna 2016. Průběžné informace získáte též na www.muzeumrokycany.cz v sekci Konference. 

PhDr. František Frýda
ředitel Západočeského muzea v Plzni, p.o.

PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D.
předsedkyně spolku Genius Loci
Společnost pro studium života regionu, o.s.

Mgr. Hana Wenigová
vedoucí Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
koordinátorka konference  

ke stažení
PDF iconpozvanka_konference_genius_loci_rokycany_2016.pdf
PDF iconprihlaska_konference_genius_loci_rokycany_2016.pdf 

užitečné odkazy
ubytování v Rokycanech
PDF icon 
mapka_orientacni.pdf  

program konferece
PDF iconprogram_konference_genius_loci_rokycany_2016_doplneno.pdf

anotace jednotlivých přednášek
PDF iconanotace_doplneni_27.9.2016.pdf

             

Ohlédnutí za ukončenou konferencí  

Dvoudenní mezioborová konference Genius Loci Rokycany 2016 se uskutečnila v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka poprvé. Kromě pracovníků muzea se na její přípravě podílel spolek Genius Loci – Společnost pro studium života regionu, o. s., který spolupracuje s různými institucemi po celé České republice.

Na konferenci se nás sešlo více jak 35 účastníků z řad vědeckých odborníků, pracovníků různých institucí, soukromých badatelů či jen posluchačů. Celkem jsme vyslechli 21 příspěvků řazených do bloků, většina přednášek obsahovala rovněž obrazovou prezentaci. Dozvěděli jsme se nové poznatky jak na témata obecná, tak ryze specifická a konkrétní, což bylo hlavním záměrem konference. Badatelům se dostalo cenných rad a doporučení, kde a jak čerpat nové informace.

Po skončení posledního bloku proběhla diskuse účastníků a zároveň byl stanoven termín příští konference na podzim roku 2018. Už nyní se těšíme na setkání a další spolupráci se spolkem Genius Loci.