O muzeu

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech je regionální institucí, více oborově zaměřenou, s funkcí sbírkotvornou, vědecko-výzkumnou, kulturně výchovnou a vzdělávací. Je odborným pracovištěm pro muzejní a vlastivědnou práci a dokumentaci vývoje přírody a společnosti regionu. Ve specializaci oboru paleontologie dokumentuje celou oblast Barrandienu, ve specializaci na železářství dokumentuje Rokycansko, Plzeňsko a Berounsko, v oboru botanika i Brdy a Křivoklátsko.

Na území města Rokycan muzeum spravuje tyto objekty: 

V nedaleké obci Dobřív muzeum spravuje další dva objekty:

Hlavní budova muzea 

V přízemí hlavní budovy muzea se nachází velká a malá výstavní síň, ve kterých se konají výstavy a přednášky. Dále je zde recepce, šatna pro veřejnost a WC. Další dvě patra patří stálým expozicím.

Expozice v 1. patře
Železářská výroba na Rokycansku a Podbrdsku 
Bydlení na Rokycansku 
Příroda pro budoucnost 
Otisky času 

Expozice ve 2. patře
Rokycansko v minulosti 
Měšťanská a šlechtická domácnost   

Muzeum sponzorují 

Ing.Jiří Fleischans, Pod Všemi svatými 17, 301 00 Plzeň
EUWE WEXLER Rokycany

Výroční zprávy muzea
PDF iconvyrocni-zprava_2014.pdf
PDF iconvyrocni-zprava_2013.pdf
 
PDF iconvyrocni-zprava_2011.pdf
PDF iconvyrocni_zprava_2010.pdf
PDF iconvyrocni_zprava_2009.pdf
PDF iconvyrocni_zprava_2008.pdf
PDF iconvyrocni_zprava_2007.pdf
PDF iconvyrocni_zprava_2006.pdf
PDF iconvyrocni_zprava_2005.pdf