O muzeu

Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem svých sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice. 

V současné době jsou zde celoročně k vidění tyto expozice: Plzeňská městská zbrojnice (největší historická zbrojnice v ČR); dvě interaktivní expozice Archeologie a Historie, které mapují historii regionu od pravěkého osídlení až do poloviny 19. století. Čtvrtá expozice Ve znamení zkřížených mečů představuje 130 nejkvalitnějších ukázek míšeňského porcelánu ve všech jeho vývojových etapách. Ve dvou zbývajících sálech jsou po celý rok k vidění krátkodobé výstavy. 

Muzeum rovněž nabízí výukové programy pro školy, komentované prohlídky, odborné a cestopisné přednášky, ale i příměstský tábor zaměřený na archeologii.

Součástí muzea je rozsáhlá knihovna se studovnou, přednáškový sál vybavený audio technikou, data projektorem a promítacím plátnem. Díky krásné akustice a koncertnímu křídlu se tu mohou konat koncerty a jiné společenské akce.

Příjemné posezení s širokým výběrem káv a nealkoholických nápojů může nabídnout muzejní kavárna. V prostorách šatny probíhá komisní prodej odborných publikací a upomínkových předmětů. Reprezentativní prostory muzea bývají využívány rovněž k pořádání svatebních obřadů.

Novorenesanční budova Západočeského muzea byla postavena v letech 1896-1899 podle návrhu Josefa Škorpila. Dodnes patří k nejkrásnějším dominantám historického jádra Plzně. Z architektonických skvostů objektu stojí za pozornost sbírka kamenných portálů ze zbořených plzeňských domů a centrální schodiště s rozsáhlou plastikou od Vojtěcha Štaffa.