Knihobudka

Knihobudka je veřejným prostorem a slouží všem zájemcům k výpůjčce či volné výměně přečtených a „nepotřebných“ knih.

kde ji najdete
V průjezdu Národopisného muzea Plzeňska (Chotěšovský dům, náměstí Republiky 13).

jak knihobudka funguje
Pokud se vám některá kniha zalíbí, můžete si ji odnést s sebou. Místo ní zde ovšem musíte zanechat jinou vaši knihu, nebo zapůjčenou po přečtení vrátit.

když se chci podělit o svoje knihy
Pokud vlastníte knihy, které byste rádi naším prostřednictvím věnovali dalším zájemcům, budeme rádi, pokud je zanecháte buď přímo v knihobudce nebo na pokladně Národopisného muzea Plzeňska. Všechny takto darované tituly budou použity k pravidelnému doplňování a obměně sortimentu nabízených knih.

náš tip
Pokud nikam nepospícháte a máte možnost spočinout, začtěte se do některé z knih přímo v atriu našeho muzea. Jedná se o vnitroblok, který může nabídnout velmi poklidnou atmosféru. Přitom je to odtud jen pár metrů na nejrušnější náměstí v Plzni.

aktuální seznam knih
seznam_knih_18._cervna_2015.pdf

kdo knihobudku vytvořil
Výsledná podoba knihobudky je dílem studentek 2. a 3. ročníku oboru „informační služby – knihovnictví“  SPŠ Strojnické a SOŠ prof. Švejcara Plzeň: S. Lepší, K. Baumrukové, H. Brožíkové a T. Hubálkové, kterým touto cestou děkujeme.

média
Knihobudka v Národopisném muzeu Plzeňska (ZAK TV, začátek reportáže v 9:35 minutě)