Profil muzea

 
název Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
adresa Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
ředitel PhDr. František Frýda
ústředna (+420) 378 370 111
fax: (+420) 378 370 150
e-mail info@zcm.cz
IČO 00228745
DIČ CZ00228745

Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice.

Kromě historické budovy postavené v letech 1896-1899 podle návrhu Josefa Škorpila v novorenesančním slohu (zde uváděna jako "hlavní budova" HB), muzeum dále spravuje tyto objekty: Národopisné muzeum Plzeňska (NMP), Muzeum loutek (ML) a Muzeum církevního umění plzeňské diecéze (MCU). Od roku 2015 spadá pod jeho správu rovněž Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (MBH), národní technická památka Vodní hamr Dobřív (VHD) a Pamětní síň Jindřicha Mošny (PSM)

Vedle výstavní činnosti muzeum pořádá přednášky, komentované prohlídky, výukové programy, tvůrčí dílny, jarmarky, příměstské tábory, odborné semináře a konference. Své reprezentativní prostory nabízí k pořádání svatebních obřadů, koncertů a jiných kulturně společenských akcí.

V muzeu jsou zastoupeny tyto vědní obory: Archeologie, Botanika, Etnografie, Historie, Novověké dějiny, Paleontologie, Pravěk, Starověké dějiny, Umělecké řemeslo a Zoologie. 

Součástí historické budovy muzea je rozsáhlá knihovna se studovnou. Často vyhledávaným místem pro různé společenské události je zdejší přednáškový sál

Od počátku 90. let muzeum rozvíjí prostřednictvím grantů a ústavních úkolů vědecko-výzkumnou práci; vydává řadu odborných publikací a sborníků přírodovědného i společensko-vědního zaměření.

Západočeské muzeum v Plzni se právem řadí mezi úspěšné a vyhledávané instituce. Svědčí o tom jednak zvyšující se zájem veřejnosti o dění v něm, ale i několik ocenění, která muzeum získalo v rámci prestižní národní soutěže Gloria musaealis. 

Muzeum je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje a je členem Asociace muzeí a galerií ČR.

dokumenty ke stažení

  Muzeum církevního umění