Orientační plán

Orientační plán hlavní budovy ZČM

V přízemí se nachází stálá expozice nejstarších palných zbraní. Najdete tu také šatnu s prodejnou upomínkových předmětů a muzejní kavárnu.

Do prvního patra je situována muzejní knihovna, přednáškový sál a rozsáhlý výstavní sál určený pro krátkodobé výstavy. Sídlí tu rovněž ředitelství muzea a další provozní oddělení.

V obou křídlech druhého patra byly za finanční podpory ROP Jihozápad vybudovány dvě interaktivní expozice mapující historii regionu. Do střední části patra byl architektem Škorpilem umístěn výstavní sál s vysokým proskleným stropem a bohatou štukovou výzdobou.

Do třetího patra vedou dvě boční schodiště. Pravým schodištěm lze vystoupat do Jubilejního sálu se stálou expozicí míšeňského porcelánu. Za ním vede kopulová chodba, která spojuje další dva rozsáhlé výstavní sály. V současné době zde vzniká stálá expozice užitého umění.