Pro školy

Hlavním mottem našich výukových programů je interaktivita. Programy připravujeme tak, aby jejich forma i obsah zaujaly ty, kterým jsou určeny. Vše se snažíme sdělit hravou a zábavnou formou. Ke každému programu vytváříme pracovní listy, které se dají dobře využít i následně při výuce ve škole. 

aktuální nabídka programů 

stálé vzdělávací programy pro školy

Vzdělávací program „Cesta do pravěku Plzeňského kraje“ a „Ať žije středověk“
Obrazy z dějin Staré Plzně
Škola mladých archeologů ve stálých expozicích Archeologie a Historie
Projekt Paleontologie naživo
Komentované vycházky Na kupecké stezce ve Starém Plzenci
Muzejní noc – doprovodný archeologický program
Mezinárodní den archeologie
Geologická olympiáda
Letní příměstský tábor Dobrodružství archeologie
Příběh na niti – rezervace programů v Muzeu loutek
Jak se žilo na Plzeňsku – rezervace programů v Národopisném muzeu

doprovodné programy k výstavám

Plzeňské příběhy první republiky (100 let od vzniku ČSR) 

nabízíme programy 

pro mateřské školy
pro 1. stupeň ZŠ 
pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia 
pro střední školy

videospoty
Expozice Archeologie 
Expozice Historie
Pravěk (6. třída ZŠ Chotěšov, 11/2014) 

praktické informace
rezervace nutná
program trvá 45 – 90 minut
(délku lze upravit dle požadavků)
vstupné 50 Kč /žák 
pedag. doprovod skupiny 10 a více dětí vstup zdarma
změny programu jsou možné

kontakt
Mgr. Denisa Brejchová
+420778429480 / +420378370123 / dbrejchova@zcm.cz

ke stažení
Níže zveřejněné materiály jsou volně ke stažení. Pokud je budete používat ve svých institucích, prosíme o zaslání krátkého informačního mailu (dbrejchova@zcm.cz) a zachování loga Západočeského muzea v Plzni. 

PDF iconarcheologie_nabidkovy-list_a4_print.pdf 
PDF iconarcheologie_skola_nabidka_11-2017_a4_print.pdf 
PDF iconat_zije_stredovek_web.pdf 
PDF iconobrazy_z_dejin_sp_web.pdf 
PDF iconzcm_pozv_paleontologie_web.pdf
PDF iconzmp_pozvanka_a4.pdf

historie_1.stupen.pdf
historie_2.stupen.pdf
historie_pametni_list.pdf
chronologie_praveku.pdf

strucne_dejiny_praveku.pdf
velikonoce 1.st.pdf
velikonoce 2.st.pdf
sbornik prispevku evropske koreny muzejni edukace.pdf

Omalovánky ke stažení