Obrazy z dějin Staré Plzně

Program využívá autentické prostředí expozice Historie. Základní výukovou metodou je storytelling, tedy jednoduše česky vyprávění. Během 45 minut provedeme děti dějinami Staré Plzně od 10. do 13. století s odkazem na vývoj přemyslovského státu. Věnovat se budeme jak vývoji hradiště, tak kupecké stezce, která tudy vedla. Forma vyprávění je přizpůsobena věku dětí. Používáme názorně demonstrační principy. Příběh je doprovázen kreslenými interaktivními obrazy, které ilustrují jednotlivé etapy vývoje staroplzeňského hradiště. V druhé části programu aplikujeme tzv. hands-on princip (neboli dotýkat se je dovoleno či přímo vyžadováno) – děti si budou moci potěžkat kroužkovou zbroj, zdvihnout meč nebo si prohlédnout svatováclavskou přilbu. A nejen to….