Jste zde

Botanické oddělení

Co děláme
• pečujeme o sbírku cévnatých rostlin, mechorostů, lišejníků, hub a podzemních orgánů rostlin
• věnujeme se vědecké a pedagogické práci v oboru botaniky a lichenologie
• formou výstav, přednášek a článků popularizujeme poznatky o rostlinách a lišejnících
• zajišťujeme redakci odborného přírodovědného časopisu Erica a botanického časopisu Calluna
 
Vědecká práce
• průzkum regionální flóry (cévnaté rostliny, lišejníky)
a vegetace
• studium diverzity a ekologie cévnatých rostlin a lišejníků, většinou v rámci grantových projektů a dalších výzkumných úkolů (viz Vědecká práce, Publikace)
 
Služby veřejnosti

• konzultace pro veřejnost v rámci našich oborů (determinace, tvorba herbáře atd.)
• badatelské návštěvy (více)
• zápůjčky sbírkových předmětů

Návštěvu si domluvte předem na telefonu 378 370 434 nebo e-mailu: botanika@zcm.cz.

 
vedoucí oddělení, lichenolog
dokumentátorka
dokumentátorka
botanička, dobrovolnice
botanik, dobrovolník