Vědecká práce

Přehled probíhajích projektů najdete zde.

Ukončené granty
  • GP13-39185P - Představují lišejníková společenstva ekologické gildy založené na lokálně adaptovaných fotobiontech? (2013-2015, GA0 - GAČR)
  • UU ZČM 06/2011: Vřesoviště – ohrožený biotop Plzeňska: mezioborová studie diverzity organismů (2011–2013, interní projekt ZČM)
  • UU ZČM 01/2010 – Fytocenologická studie acidofilních borů Plzeňska (2010, interní projekt ZČM)
  • DE07P04OMG001 – Změny ve složení a struktuře flóry po 100 letech: srovnání historické herbářové sbírky a současného floristického průzkumu (2007–2010, MK0/DE)
  • KK96M05BP133 – Flóra a vegetace města Plzně (1996–1996, MK0/KK)
  • RK99P03OMG021 – Srovnávací sbírka podzemních orgánů rostlin - základ studia variability lučních druhů (1999–2001, MK0/RK)
  • KZ97P01OMG099 – Květena Brd (1997–2001, MK0/RK)