Spolupráce

Botanické oddělení spolupracuje s těmito institucemi:
Česká botanická společnost 
S. Pecháčková a J. Nesvadbová jsou členkami Západočeské pobočky ČBS a redaktorkami časopisu Calluna.
Bryologicko-lichenologická sekce ČSB
O. Peksa je členem výboru této sekce ČBS a redaktorem časopisu Bryonora.
Katedra botaniky PřF UK v Praze
O. Peksa se podílí na některých přednáškách, spolupracuje na řadě dílčích projektů a studií s kolegy z lichenologické a algologické skupiny.
http://botany.natur.cuni.cz/licheno/
http://botany.natur.cuni.cz/algo/
Katedra botaniky PřF JU v Českých Budějovicích
Spolupráce v oboru rhizologie.
Botanický ústav AV ČR
Spolupracujeme s kolegy z odd. taxonomie (lichenologie) a odd. populační ekologie (ekologie lučních ekosystémů).
Národní muzeum – Mykologické oddělení
Spolupráce v oboru lichenologie.
Muzeum a galerie Orlických hor
Spolupráce v oboru lichenologie.