Jste zde

Knihovna

Během června 2018 bude otevírací doba knihovny zkrácena do 16.00 hodin. Od 1. července do 14. září bude knihovna pro návštěvníky zcela uzavřena. Děkujeme za pochopení.  
otevírací doba  
úterý - čtvrtek 9.00 - 17.00 / polední pauza 12.00 - 13.00
pátek 9.00 - 12.00
kontakty
 
telefon 378 370 118
tel. + fax 377 237 064
mobil 777 357 711
studovna 378 370 116
sklad publikací 378 370 125
e-mail knihovna@zcm.cz

naše akce
ohlédnutí za 41. celostátním seminářem

rychlé odkazy    
Ptejte se knihovny 
Brána ART 
NUŠL

katalogy a digitální knihovny 
Online katalog 
Plzeň a Plzeňsko na starých mapách  
Manuscriptorium 
Výběr dokumentů knihovny Západočeského Muzea v Plzni 
(zpřístupněných v evropské digitální knihovně Manuscriptorium) 

katalogy lístkové
V knihovně je vedeno několik lístkových katalogů.
Nejstarší lístkový katalog je veden na lístkách velikosti 100 x 145 mm, většinou ručně psaných. Je členěn na oddíly SEZNAM KNIH PODLE AUTORŮ a SEZNAM KNIH PODLE OBORŮ. Katalog byl ukončen v padesátých letech. Na něj navázal lískový katalog s lístky již mezinárodního formátu (75 x 125 mm). Katalog založila a vedla od roku 1965 do roku 1982 knihovnice pí Helena Hájková. Dále katalog vedly knihovnice Eva Brychová (1982 - 1987) a Ivana Kážová (1987 – 1992). Katalog byl ukončen v roce 1994. Má dvě části KATALOG JMENNÝ a PŘEDMĚTOVÝ. Poslední lístkový katalog, který je v současnosti vytvářen, je KATALOG JMENNÝ, tvořený tištěnými záznamy elektronického katalogu.

katalogy soupisové
Jelikož jsou postupně zpracovávány jednotlivé části fondu muzejní knihovny a vydávány ve formě publikací, zpřístupňujeme na tomto místě alespoň jejich částečnou elektronickou podobu ve formě základního soupisu ve formátu PDF. Pokud bude mít uživatel zájem, je možné si uvedené publikace objednat, nebo na místě zakoupit. V nich je základní soupis doplněn úvodní studií, kompletním pomocným aparátem a obrazovými přílohami. Postupně budou přidávány další zpracované části fondu tak, jak se je podaří zpracovat. Prozatím jsou zpřístupněny:
soupis_rukopisu.pdf
soupis_prvotisku.pdf

 

 

 

vedoucí knihovny
knihovník, zástupce vedoucího