Jste zde

O knihovně

Jsme veřejně přístupnou odbornou knihovnou prezenčního typu a současně jsme jedním z odborných oddělení muzea, které plní úkoly vyplývající z tohoto postavení. Shromažďujeme, evidujeme, spravujeme a zpřístupňujeme veškerý dokumentační a informační fond ZČM ve všech jeho formách.

Spravujeme dva sbírkové fondy – Staré tisky a Regionální literatura. Sbírkové fondy jsou budovány podle plánů jednotlivých sbírek. Jejich využívání ke studijním účelům se řídí, vzhledem ke zvláštnímu ochrannému režimu, speciálními předpisy (Badatelský řád, Zásady pro ochranu sbírkových knihovních fondů).

Zajišťujeme přidělování a evidenci čísel ISBN pro ediční činnost muzea a zároveň jsme pověřeni distribucí a prodejem muzeem vydaných publikací.