Jste zde

Národopisné oddělení

Motto:
"Inu, nezapřeš Plzeňáka. Myslí si neustále: museum mi neuteče – až konečně natáhne brčka a uteče tak museu sám" (J. Schiebl. Ze staré i nové Plzně. roč. III, 1910). 

Co děláme
 • pečujeme o sbírkové fondy širokého zaměření, provádíme jejich dokumentaci a obrazovou digitalizaci
 • rozšiřujeme sbírku zejména o předměty, písemné a obrazové dokumenty z oblastí každodenního života, včetně vybavení domácností, řemesel, domácí výroby, tradic a výročních slavností
 • provádíme výzkum na téma Zaniklé židovské obce v okrese Klatovy
 • provádíme terénní průzkumy a prospekční činnost, pořizujeme rozhovory s pamětníky, provádíme fotodokumentaci vybraných událostí a lokalit
 • účastníme se odborných konferencí a setkání poradních komisí z oblasti etnografie a tradiční lidové kultury
 • připravujeme výstavy, přednášky, články a publikace, kterými zpřístupňujeme naše výzkumy, sbírky a poznatky o nich
 • provádíme návštěvníky naší stálou expozicí Jak se žilo na Plzeňsku
 • pořádáme popularizační akce pro veřejnost a pro školy
 • zajišťujeme provoz Národopisného muzea Plzeňska
Služby veřejnosti
 • odborné konzultace
 • badatelské návštěvy více
 • zápůjčky
 • veřejná knihobudka více

Spojit se s námi můžete prostřednictvím e-mailové adresy narodopis@zcm.cz , telefonicky na číslech 378 370 201 a 378 370 206 nebo přes Facebook.

Hledáme
 • západočeské lidové oděvy a jejich součásti  více
 • předměty a dokumenty o životě židovské menšiny na Plzeňsku a v západních Čechách
 • dobrovolníky z řad seniorů pro pořádání akcí pro veřejnost
vedoucí oddělení, kurátor sbírek
kurátor sbírek, historik
zástupkyně vedoucího, kurátorka sbírek, dokumentátorka
kurátorka sbírek, dokumentátorka
dokumentátorka, průvodkyně
provozní pracovnice, dokumentátorka
mateřská dovolená
dokumentátorka, průvodkyně
kurátorka sbírek, etnografka