Jste zde

Národopisné oddělení

Motto:
"Inu, nezapřeš Plzeňáka. Myslí si neustále: museum mi neuteče – až konečně natáhne brčka a uteče tak museu sám" (J. Schiebl. Ze staré i nové Plzně. roč. III, 1910). 

Co děláme
 • pečujeme o sbírkové fondy širokého zaměření, provádíme jejich dokumentaci a obrazovou digitalizaci
 • rozšiřujeme sbírku zejména o předměty, písemné a obrazové dokumenty z oblastí každodenního života, včetně vybavení domácností, řemesel, domácí výroby, tradic a výročních slavností
 • provádíme výzkum na téma Zaniklé židovské obce v okrese Klatovy
 • provádíme terénní průzkumy a prospekční činnost, pořizujeme rozhovory s pamětníky, provádíme fotodokumentaci vybraných událostí a lokalit
 • účastníme se odborných konferencí a setkání poradních komisí z oblasti etnografie a tradiční lidové kultury
 • připravujeme výstavy, přednášky, články a publikace, kterými zpřístupňujeme naše výzkumy, sbírky a poznatky o nich
 • provádíme návštěvníky naší stálou expozicí Jak se žilo na Plzeňsku
 • pořádáme popularizační akce pro veřejnost a pro školy
 • zajišťujeme provoz Národopisného muzea Plzeňska
Služby veřejnosti
 • odborné konzultace
 • badatelské návštěvy více
 • zápůjčky
 • veřejná knihobudka více

Spojit se s námi můžete prostřednictvím e-mailové adresy narodopis@zcm.cz , telefonicky na číslech 378 370 201 a 378 370 206 nebo přes Facebook.

Hledáme
 • západočeské lidové oděvy a jejich součásti  více
 • předměty a dokumenty o životě židovské menšiny na Plzeňsku a v západních Čechách
 • dobrovolníky z řad seniorů pro pořádání akcí pro veřejnost
vedoucí oddělení, kurátor sbírek
kurátor sbírek, historik
kurátorka sbírek, dokumentátorka
kurátorka sbírek, dokumentátorka
dokumentátorka, průvodkyně
provozní pracovnice, dokumentátorka
dokumentátorka, průvodkyně
kurátorka sbírek, etnografka