Akviziční činnost

 

Převzetí unikátních součástí lidového kroje z dolního Chodska, věnovaných do etnografické podsbírky 28. 4. 2017 paní Eliškou Vrbovou ze Stráže u Domažlic.

                        

Převzetí souboru loutkového divadla z vybavení bývalého hostince v ulici 28. pluku v Praze 10 – Vršovicích, darovaného do sbírek národopisného oddělení ZČM v Plzni, p. o. dne 15. 7. 2015 ústředím Evangelické církve metodistické v Praze.  

                        

                

Máte doma staré lidové oděvy a oděvní součásti?

Pro obohacení unikátní sbírky lidových krojů Národopisného muzea Plzeňska hledáme jakékoliv krojové součástky případně kompletní ženské (dívčí), pánské (chlapecké) či dětské lidové kroje ze západních Čech. Vybrané krojové součásti budou v roce 2019 prezentovat plzeňský region na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici.

Budeme rádi za jakoukoliv nabídku a případným dárcům předem velmi děkujeme.

Kontakt: 
Národopisné muzeum Plzeňska, nám. Republiky 106/13, 301 00 Plzeň
Mgr. Michal Chmelenský, tel. 777472223, e-mail: mchmelensky@zcm.cz