Nabídka odborných stáží

Národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni, p. o. hledá zájemce o neplacené odborné stáže v Národopisném muzeu Plzeňska.

Stáže jsou určeny všem zájemcům z řad vysokoškolských studentů, kteří by se rádi seznámili s chodem odborného oddělení krajského muzea, zaměřeného zejména na dokumentaci každodenního života obyvatel širšího Plzeňska 19. a první poloviny 20. století.

Nabídka neplacených stáží je určena zájemcům z řad vysokoškolských studentů bakalářského, magisterského či doktorského studia. Nabízíme studentské stáže v rámci vypisovaných předmětů s povinnou externí praxí, ale také individuální stáže mimo vysokoškolské studijní plány.

Potenciální stážisté se budou moci věnovat následujícím činnostem:

A) Pořádání doposud nekatalogizovaných souborů (pozůstalosti, archivy jednotlivých plzeňských společenstev, tematické sbírky písemné povahy, místopisný archiv apod.). Soubory širokého tematického spektra budou zpracovány klasickým archivním způsobem za použití předem sestaveného systému zaznamenávání třídících dat a metadat.

B) Katalogizace a inventarizace příruční etnografické knihovny Národopisného muzea Plzeňska, tj. knihovny Ladislava Lábka.

C) Pořádání a relokace fondů starých tisků, rytin, akvarelů a obrazů.

D) Výpomoc při pořádání doprovodných programů pro veřejnost.

Více informací o národopisném oddělení Západočeského muzea v Plzni, p. o. naleznete na následujících odkazech:
http://www.zcm.cz/objekty/narodopisne-muzeum-plzenska
http://www.zcm.cz/oddeleni/narodopisne-oddeleni

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktuje na e-mailové adrese: mchmelensky@zcm.cz.

Za Váš zájem předem velmi děkujeme a těšíme se na spolupráci.