Jste zde

Oddělení historie a společenských věd (Rokycany)

Co děláme 
  • spravujeme tyto sbírky: historické, etnografické, fond železa a kovů, fond přístrojů, fond uměleckého řemesla, skla, keramiky, porcelánu, fond numismatiky, archeologie, historický fotoarchiv, fond výtvarného umění, fond školství, fond umělecké litiny a dokumentů o železářské výrobě regionu a taktéž fond pozůstalostí významných osobností spjatých s regionem Rokycanska
  • sbírky rozšiřujeme především vlastní výzkumnou činností, dále nákupem nebo dary a převody od jiných subjektů. V současné době je ve správě oddělení více než 190 000 sbírkových předmětů. Na portálu CES MK je k dispozici podsbírka doplněná o fotografickou dokumentaci. 
  • spolupracujeme s jednotlivci, školami i s odbornými institucemi při zpracování regionálních historických témat
  • provádíme archeologické výzkumy
  • podílíme se na přípravě výstavní a přednáškové činnosti muzea 
Služby veřejnosti   
  • odborné konzultace dle konkrétního zájmu badatelů
  • komentované prohlídky po městské památkové zóně města Rokycan
  • zajišťujeme archeologickou památkovou péči, včetně vyjádření stavebníkům
Badatelna 

služeb badatelny lze využít ve čtvrtek v těchto časech:  
8.00 -11.30 a 12.00 – 16.00 hodin

Najdete nás 

sídlíme na adrese:
ul. Josefa Knihy 146, Rokycany  mapa

Kontakt

naše nová telefonní čísla:
378 370 731
378 370 732
378 370 733

e-mail: info@muzeumrokycany.cz

 

 

 

vedoucí oddělení, kurátor
dokumentátor
kurátor sbírek
dokumentátor
kurátor sbírek