Jste zde

Oddělení konzervace a restaurování

Motto: „Krása nemající svědka, není k užitku“. Cicero

Jednou z nejdůležitějších funkcí muzea je péče o sbírky a dochování fyzické podstaty svěřených předmětů pro budoucí generace. Tuto funkci plní mimo jiné i oddělení konzervace a restaurování. Konzervace  sbírkových předmětů je interdisciplinární obor, v němž se střetávají historie s řemeslnou zručností, přírodní vědy s uměním.

ukázky práce
konzervace_a_restaurovani_sbirkovych_predmetu.pdf
po_stopach_gotickeho_ryhovani.pdf
textil.pdf

 

 

vedoucí oddělení
konzervátor
dokumentátor
konzervátor
restaurátor