Jste zde

Oddělení novějších dějin

Co děláme

• dokumentujeme politický a veřejný život v regionu od poloviny 19. století až do současnosti
• rozšiřujeme sbírkový fond dle koncepce oddělení (zvláště o předměty technické povahy a předmětů běžného denního použití)
• pečujeme o sbírkový fond
• v současné době se odborně zabýváme především těmito tématy: historická ikonografie regionu, církevní dějiny a sakrální památky, kastelologie, regionální osobnosti, průmyslová a sportovní historie regionu
• provádíme odborné zpracování a digitalizaci historického fotografického a filmového materiálu
• sbírkové předměty a historická bádání prezentujeme formou výstav, přednášek a v odborných či populárně naučných článcích a publikacích
• účastníme se odborných konferencí
• jsme členy různých poradních a odborných komisí, ale i nadací

Sbírky

Poznejte naše sbírky  

Služby veřejnosti

• zápůjčky
• badatelské návštěvy (více)
• odborné konzultace

Konzultace poskytujeme v těchto v oblastech:
• historická fotografická ikonografie regionu (L. Krčmář)
• církevní dějiny a památky, kastelologie (L. Krčmář)
• regionální dějiny (L. Krčmář)
• odborná činnost Muzea církevního umění (L. Krčmář)

Badatelské návštěvy a konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické domluvě.

Hledáme

předměty denní potřeby z období 20. – 70. let 20. století (porcelánové kávové nebo čajové soupravy, hrnky, pamětní hrnečky nebo talíře z různých kulturních aspolečenských akcí pořádaných v Plzeňském kraji apod.)
propagační materiály společenských akcí, propagační předměty drobných živnostníků z období První republiky  
reklamní předměty (především z období První republiky)
psací a počítací stroje z počátku 20. století do 40. let 20. století
elektronková i tranzistorová rádia z období 20. – 60. let 20. století (především Tesla 2800B-2 "Mír"a další řady)
plakáty (firemní, politické, filmové, propagační apod.)
prapory (cechovní, sokolské, dělnické tělovýchovné jednoty, skautské apod.)
fotografie nebo filmový materiál politických událostí Plzeňska (1938, 1939, 1945, 1948, 1953, 1968, 1989 a další)
fotografie nebo filmový materiál běžného života občanů Plzeňska
fotografie stavebního vývoje Plzně období počátku 20. století až do dnešních dnů
školní pomůcky (nástěnný obrazový materiál, dokumenty doby, učebnice apod.)

Pokud není uvedeno jinak, jedná se o materiály s datací počátku 20. století do 90. let 20. století. Za nabídky předem děkujeme.

 

vedoucí oddělení, kurátor
dokumentátor
kurátor historik, zástupce vedoucího