Jste zde

Oddělení prehistorie

Co děláme 

• provádíme terénní výzkumy ohrožených archeologických lokalit
• čistíme, slepujeme a restaurujeme nalezené fragmenty do původní podoby 
• zajišťujeme kresebnou nebo fotografickou dokumentaci nalezených předmětů
• pečujeme o nemovité archeologické památky v regionu
• zhotovujeme podrobné plány mohylových pohřebišť a hradišť
• zajišťujeme zaměření archeologických výzkumů a míst nálezů jednotlivých artefaktů
• zajišťujeme redakci časopisu Archeologie západních Čech
• zajišťujeme výrobu funkčních replik některých pravěkých nástrojů, šperků a zbraní
• provádíme antropologické analýzy kosterních pozůstatků (kostrových i žárových) z archeologických výzkumů
• provádíme rozplavování výplní hrobů, nádob a výplní sídlištních objektů
• pořádáme odborné semináře a přednášky
• zhotovujeme kopie archeologických nálezů (keramických a kovových) 

Služby veřejnosti

provádíme drobné archeologické výzkumy a dozory při stavbě rodinných domů, septiků, přípojek (bezplatně pro fyzické osoby)
• velkoplošné záchranné archeologické výzkumy vyvolané stavební činností (na náklady investora)

 

 

 

 

 

 

 

vedoucí oddělení, archeolog
konzervátor kovů
dokumentátor, kreslič
archeolog, dokumentátor
archeolog-antropolog
dokumentátor, konzervátor
archeolog-antropolog
archeolog, t. č. na mateřské dovolené
dokumentátor, konzervátor