Jste zde

Oddělení přírodních věd (Rokycany)

Co děláme 
 • vytváříme a spravujeme sbírky botanické (cévnaté rostliny, mechorosty, lišejníky), mykologické, zoologické (ornitologické, mamaliologické) a entomologické z oblasti Rokycanska, Křivoklátska, Brd a Plzeňska
 • vytváříme sbírku přírodovědné dokumentace o změnách krajiny a biotopů a výskytu jednotlivých druhů
 • věnujeme se odborné a vědeckovýzkumné činnosti v oboru botanika, ochrana přírody a lichenologie (nauka o lišejnících)
 • svoje odborné poznatky popularizujeme formou výstav, přednášek, exkurzí a vzdělávacích programů 
 • spolupracujeme se školami i s odbornými institucemi
 • podílíme se na práci AMG ČR
 • zajišťujeme redakci Sborníku Muzea Dr. Bohuslava Horáka, suppl. Příroda 
Vědecká práce 
 • výzkum flóry a fauny regionu (cévnaté rostliny, lišejníky, ornitologie)
 • spolupráce s orgány ochrany přírody při průzkumech a přípravě podkladů při zásazích do krajiny (dendrologické a botanické průzkumy) a výzkumu chráněných území
Služby veřejnosti 
 • odborné konzultace v rámci oborů zastoupených na oddělení
 • konzultace ohledně údržby veřejné zeleně
 • vedení odborných praxí 
 • zápůjčky sbírkových předmětů
Najdete nás 

Sídlíme v Čejkově domě na adrese:
Rokycany, Masarykovo nám 135/I  mapa

Kontakt

telefon: (+420) 378 370 720
e-mail: info@muzeumrokycany.cz 

 
vedoucí oddělení, kurátor sbírek-botanik
kurátor sbírek – ornitolog
kurátor sbírek – lichenolog
dokumentátor