Jste zde

Oddělení starších dějin

Co děláme

• spravujeme a pečujeme o sbírky z různých oborů lidské činnosti (středověká archeologie, numismatika, militárie, historické artefakty, stará grafika, mapy a plány) a odborně je zpracováváme
• provádíme konzervaci, rekonzervaci a uložení nalezených předmětů podle předpisů pro správu muzejních sbírek
• rozšiřujeme sbírky formou darů, převodů, nákupem, vlastním sběrem, terénním výzkumem i spoluprací s jinými subjekty a organizacemi
• provádíme odborné revize sbírek, evidenci, inventarizaci, dokumentaci fotografickou i kresebnou, digitalizaci nových přírůstků a starých evidenčních záznamů
• vyrábíme repliky, kopie a reprodukce vybraných sbírkových předmětů podle předpisů ZČM
• provádíme záchranné i badatelské  terénní výzkumy, průzkumy a sběry
• vědeckým zpracováním sbírek se podílíme na vědecké a odborné práci muzea
• pořádáme vlastní výstavy a spolupracujeme na výstavách jiných oddělení a organizací, zapůjčujeme předměty k výstavním účelům
• formou přednášek, odborných publikací a článků popularizujeme poznatky o naší historii
• jsme členy různých poradních, odborných a kontrolních komisí státní správy, samosprávy a občanských sdružení
• podáváme odborná vyjádření pro různé instituce
• vyhotovujeme nálezové a investorské zprávy
• spolupracujeme se školami, vyučujeme na ZČU
• účastníme se odborných historických a archeologických seminářů, konferencí, symposií u nás i v zahraničí

Terénní výzkumy

Za posledních deset let jsme provedli cca 400 výzkumů. Velká pozornost byla věnována lokalitám Starý Plzenec, Horšovský Týn, Tachov, Zbiroh a Horšov. Na území Plzně se jedná především o záchranné archeologické výzkumy v městské památkové  rezervaci.

Nejdůležitější výzkumy posledních let:
• řadové středověké pohřebiště na staveništi OC Plaza (Plzeň)
• rekonstrukce domu na náměstí Republiky v Plzni
• Františkánský klášter – černá kuchyně (Plzeň)
• Mlýnská strouha (Plzeň)
• lokalita bývalého špitálu s kostelem sv. Máří Magdaleny U Zvonu (Plzeň)
• průzkum Plzeňského historického podzemí
• průzkum plzeňských středověkých studen

Služby veřejnosti

• konzultace v rámci všech oborů, kterými se  zabýváme (osobně, telefonicky, e-mailem)
• badatelské návštěvy (více)
• rozsáhlé rešerše, určování, odhady (zpoplatněná služba)
• výroba replik, kopií a zhotovení reprodukcí (zpoplatněná služba)

Badatelské návštěvy a osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě.

vedoucí oddělní, archeolog středověku
dokumentátor, laborant
numismatik, historik, uniformolog
dokumentátor
dokumentátor, laborant
archeolog středověku
dokumentátor