Provozní oddělení

Sídlo: Kopeckého sady 2, Plzeň
(+420) 378 370 139
vkristyn@zcm.cz

Sídlo: Tylova 22, Plzeň
(+420) 378 370 410
konzervace@zcm.cz

Sídlo: Kopeckého sady 2, Plzeň
(+420) 378 370 130
vystavnictvi@zcm.cz

Sídlo: Kopeckého sady 2, Plzeň
(+420) 378 370 138
info@zcm.cz

Sídlo: Kopeckého sady 2, Plzeň
(+420) 378 370 123
(+420) 778 429 480
dbrejchova@zcm.cz

Sídlo: Tylova 22, Plzeň
(+420) 378 370 420
imichnerova@zcm.cz

Ing. Stanislav Novák
+420378370115 / +420778733734 /snovak@zcm.cz
sídlo: Kopeckého sady 2

Jana Radová
bezpečnostní referent
+420378370124 / jradova@zcm.cz
sídlo: Kopeckého sady 2

Vlastimil Kudra
+420378370501 / +420731506946 / vkudra@zcm.cz
sídlo: Bolevecká náves 17