Publikační činnost

Monografie
 • Heroldová, H. Mleziva, J. Čínský textil ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum: 2011
 • Hejzlarová, Tereza; Belaňová Petra; Kokaisl Petr. V srdci Hedvábné stezky. Umění a řemeslo Střední Asie. Plzeň: Západočeské muzeum: 2011
 • Mleziva, Jindřich; Kotorová, Ludmila. Litina ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum, 2009
 • Braunová, Dagmar. Alfons Mucha a jeho doba. Plzeň: Západočeské muzeum, 2008
 • Braunová, Dagmar; Mleziva, Jindřich. Umění Orientu ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum, 2005
 • Braunová, Dagmar. Užité umění ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni: Antika. Plzeň : Západočeské muzeum, 2001
 • Dufková, Marie; Braunová Dagmar. Corpus vasorum antiquorum: république Tchéque, ascicule 4: Pilsen, Musée de la Boheme de lOuest. Plzeň : Západočeské muzeum, 2000
 • Braunová Dagmar; Frýda František; Piskáček, Vladimír. Tibet: votivní a rituální umění. Plzeň: Západočeské muzeum, 1999
 • Braunová, Dagmar. Horní Slavkov 1792-1992. Horní Slavkov: Městský úřad, 1992
 • Braunová, Dagmar; Frýda, František; Mergl, Jan. České sklo ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum, 1984
 • Braunová Dagmar. Antické vázy z Kerče. Plzeň: Západočeské muzeum, 1981
 • Braunová Dagmar. Renesanční a barokní emailované sklo. Západočeské muzeum, 1979
Kapitola v odborné knize
 • Braunová, Dagmar. "Kerčské vázy" a černě glazovaná keramika 5. a 4. stol. př. n. l. (ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni). In: Valentová, J. – Tisucká, M. (eds). Ve stínu Olympu. Praha: Národní muzeum, 2012, s. 91-93.
 • Merglová Pánková, Lenka. Snahy o nové sklo 1945-1990, Současnost 1990-2012. In: Mergl, Jan (ed.). Z Nového světa do celého světa. 300 let harrachovského skla. Praha: Arbor vitae a Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 2012, s. 383-418.
 • Merglová Pánková, Lenka. New Glass Approaches 1945–1990, The Present 1990–2012. In: Mergl, Jan. (ed.). From Neuwelt to the Whole World. 300 Years of Harrach Glass. Praha: Arbor vitae a Uměleckoprůmyslové museum, Praha, 2012, s. 383-418.
Odborné články recenzované
 • Merglová Pánková, Lenka. Harrachovské sklo 1918-1958 (Rudolf Schwedler). In: Art+Antiques. Praha: Ambit Media, č. 7+8, 2012, s. 74 – 77.
 • Mleziva, Jindřich. Obuv na Blízkém východě – tradiční ochrana i ozdoba chodidla. In: Nový Orient. Praha: Orientální ústav Akademie věd ČR, 2010. s. 47 – 49.
 • Kotorová, Ludmila. Problematika určování vějířů na přikladu sbírky Západočeského muzea v Plzni. In: Textil v muzeu. Brno: Technické muzeum v Brně, 2010, s. 23 – 27.
 • Mleziva, Jindřich. Footwear in the Countries of the Near East. In: Annals of the Náprstek Museum. Prague: The National Museum in Prague, 2008, No. 29, s. 87 – 113.
 • Mleziva, Jindřich. Penály a kalamáře. Několik ukázek schránek na pera z Blízkého východu. In: Nový Orient. Praha: Orientální ústav Akademie věd ČR, 2007, č. 3, roč. 62, s. 34 – 36.
 • Mleziva, Jindřich. Two Pieces of Islamic Metalwork from B.Forman´s Collection of the Náprstek Museum. In: Annals of the Náprstek Museum. Prague: The National Museum in Prague, 2005, No. 26, s. 87 - 94.
 • Mleziva, Jindřich. Islámská figurální plastika. In: Nový Orient. Praha: Orientální ústav Akademie věd ČR, 2005, č. 3, roč. 60, s. 44 - 46.
 • Mleziva, Jindřich. Lunch box, Islamic metalwork from The West Bohemian Museum, Pilsen, In: Annals of the Náprstek Museum. Prague: The National Museum in Prague, 2004, No. 25. s. 99 – 108.