Vědecká práce

Přehled probíhajích projektů najdete zde.

Ukončené projekty
  • Čínský textil ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni, ústavní úkol (2010 – 2011)
  • Corpus Vasorum antiquorum, GA ČR (1999)
  • Užité umění ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni (antika), VaV MK ČR (1996 - 1999)