Hlavní menu -> help
helpNápověda Informace o katalogu


[Vbr]

Vyberte poadovanou kategorii

[Rejstky]

Vyberte typ rejstku. K dispozici jsou titulov rejstky, autoritn i rejstky hesel. Do druh poloky nemuste zadvat cel text nebo nzev, sta zadat nap. poten ti psmena a nsledn listovat. Nechte-li druhou poloku przdnou, vyp se vechny zznamy.

[rejstky -> hesla]

Zobrazen rejstk od zvolen pozice s monost listovn. V rejstku titul je umonno pidvat a st komente k dokumentu.

[Msto pro Vae komente]

Zadejte sv jmno, pedmt zprvy a koment. Pro zbrnn spamovch zprv, opite ptimstn kd do vedlej poloky. Pokud chcete reagovat na existujc komente, kliknte na pedmt komente a napite text.

[teni-vpjky]

Pro pihlen zadejte vae slo legitimace a pjmen. Pokud dosud nejste zaregistrovni, kliknte na Nov registrace.

[Pihlen do systmu]

Pro pihlen zadejte vae slo legitimace a pjmen. Pokud dosud nemte zaregistrovan PIN, kliknte na dal odkaz.

[on-line registrace]

Pro zaregistrovn zadejte daje do przdnch poloek. Poloky oznaen hvzdikou mus bt vyplnny.

[vpjky a rezervace]

Pehled Vaich vypjench a rezervovanch dokument. Systm nabz i monost prolongovn konkrtnch dokument a ruen vlastnch rezervac , o kter ji nemte zjem. Pokud chcete pouvat msto sla legitimace svj PIN, kliknte na Nastavit PIN daje o uivateli

[vyhledvn -> vsledky -> zobrazen zznamu]

Podrobn zznam titulu: pepnn mezi jednotlivmi variantami zobrazen popisu dokumentu. V doln sti strnky najdete daje o exemplch a jejich aktuln dostupnosti v knihovn.

[rejstky -> vsledky]

Vpis seznamu nalezench zznam

[Vyhledvn v katalogu]

- vyplujte jen ta pole, kter vyplnit potebujete; pokud pouijete vce pol, vyhledn zte
- do pol lze zadat jedno nebo vce slov, jednotliv slova oddlujte mezerou
- nezle na velkch a malch psmenech
- nezle na poad slov
- mete si zvolit setdn vsledn mnoiny zznam podle nzv vzestupn nebo sestupn
- pokud zatrhnete volbu "bez diakritiky" bude systm vyhledvat nap. zadan slovo "erven" i jeho variantu bez hk a rek, tj. "cerveny"
- pro vyhledn zznam, kter obsahuj pouze sti slov, pouijte znak * (zadno mst* - najde se msto, msta, mstsk atd.)
- minimln dlka slova pro vyhledvn je standardn 3 znaky (nezadvejte slova jako a, je, do apod.)
- vyhledvaj se zznamy, kter obsahuj vechna zadan slova ve vech vyplnnch polch (tzn. logick souin AND)
- zadte-li pli obecn slova, jako nap. esk, me bt nalezeno velk mnostv zznam
- pole "Slova z nzvu" vyhledv i v tzv. "dajch o odpovdnosti" (jmna autor, pekladatel, ilustrtor ad.), kter jsou datov soust pole obsahujc nzev
- pole "Klov slova" vyhledv ve vech polch vcnho popisu - tedy v dajch, kter popisuj, o em dan dokument pojednv (nap. klov slova, osoba jako pedmt, msto jako pedmt, vcn tma atd.)
- do pole "Nakladatel" mete zadat nzev nebo st nzvu nakladatelstv
- datumy a roky jsou v zznamech vtinou uvedeny ve formtu RRRR nebo RRRRMMDD - pi jejich vyhledvn je proto do pole "Datum vydn" vhodn zadvat hodnotu s pravostrannm rozenm* (p. 2005* pro vechny zznamy z roku 2005, 200406* pro lnky z ervna 2004, apod.)

[Vyhledvn v autoritch]


-zde mete prohledvat soubory autorit (autoritn ejstky)
-hled se ve vech polch autoritnch zznam
-kliknutm na vyhledanou autoritu se zobraz seznam bibliografickch zznam, ve kterch je pouita
-kliknutm na ikonu zznamy se zobraz podrobn zznam autority

[Globln vyhledvn]

Zadejte vyhledvan etzec, mete pouvat pravostrann rozen (*). Pokud chcete vyhledvat ve vech fondech, vyberte vechny fondy, pidrenm klvesy Ctrl mete vybrat vce fond.

[Rozen hledn]

pro pidn dku reere zadejte logick opertor a kategorii. V dcch reere vyberte pole, porovnn s kategori1. Pokud zadvte interval, do kategorie1 napite potek intervalu a do druh kategorie konec intervalu. Mezi dky je vyznaen vztah (log. opertor) mezi jednotlivmi podmnkami. Pro hledn ve veh fondech vyberte Vechny fondy.

[prolongace]

Hlen o spn prolongaci je doplnno datem prolongace, potem dn a pedpokldanm datem vracen dokumentu do knihovny. Pro nvrat do tensk karty kliknte na OK.

[Poslat E-mail:]

Do horn poloky zadejte e-mailovou adresu pjemce. Do doln poloky napite text e-mailu.