Jste zde

Otisky času

Rokycansko ležící na západním okraji oblasti zvané Barrandien, které je bohaté na paleontologické nálezy. Muzejní sbírka čítá dnes na 130 000 kusů zkamenělin, především se jedná o nálezy zoopaleontologické z období starších prvohor, z éry kambria a ordoviku. V éře kambria dochází k „explozi života“ – mořští živočichové dosahují členitosti a pokročilosti ve vývoji, v mnoha případech živočichové vytvářeli pevné schránky na povrchu těla, což byl jeden z předpokladů pro jejich fosilizaci. Obrovský boom živočichů čítá zástupce měkkýšů, hlavonožců, dírkovců, mřížkovců a graptolitů, dále bezčelistních obratlovců a zejména členovců, do kterých se řadí právě stále populární trilobiti, kteří jsou vystaveni ve vitrínách. Zajímavostí je vystavený stromatolit z naleziště v rokycanském okresu a dále tzv. „rokycanské kuličky“. Tyto na první pohled kamenné kuličky mnohdy obsahují právě fosilizované schránky trilobitů různých velikostí. Vznikly tak, že zemřelé tělo živočicha se usadilo na dno, kde bylo obaleno bahnem a získalo tvar blízký kuličce. Expozice „Otisky času“ prezentuje návštěvníkům výběr nálezů ze sbírek muzea, která je tvořena již více než 100 let, především z darů, nákupů i vlastního sběru.

K dispozici je interaktivní mapa s vyznačením chráněných paleontologických nalezišť v regionu i elektronický katalog graptolitů a trilobitů, který si mohou prohlédnout na PC přímo v expozici. K expozici jsou připraveny doprovodné programy, tištěný průvodce v jazykových mutacích AJ a NJ a hlasový průvodce taktéž v jazykových mutacích. Samozřejmostí je odborný výklad průvodce muzea.

virtuální prohlídka