Plzeňské příběhy první republiky (100 let od vzniku ČSR)

Doprovodný edukační program k výstavě Všeho do času…(1788 - 1918)

Datum konání: 17. 4. – 30. 6. 2018

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Délka: 45 minut

Anotace: Výstava Všeho do času… (1788 – 1918) představuje prostřednictvím hmotných dokladů různé vnímání času v Plzni a okolí a reflektuje přelomové okamžiky v konstituování české státnosti.

Edukační program k výstavě Všeho do času… seznamuje žáky hravou a zábavnou formou se vznikem Československa v roce 1918. Výukové cíle naplňujeme kombinací názorně - demonstračních a dovednostně - praktických metod. Program reflektuje zejména průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje a vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů.