Jste zde

Příroda pro budoucnost

Expozice byla připravena pro prezentaci krásy okolní přírody - zachycuje zvířata a rostliny žijící v regionu, seznamuje s chráněným územím – rezervacemi, přírodními památkami, památnými a chráněnými stromy. Vystaveny jsou exponáty zvířat z přírodovědných sbírek muzea. Originální hlasy vybraných ptáků, které jsou uloženy v tabletech, příjemně dotvoří audio atmosféru a návštěvník se rázem ocitne v přírodě. Návštěvníci se z tabletů dozví také informace o památných stromech, je možno shlédnout soubor krátkých filmů o jednotlivých chráněných územích, který svými informacemi doplňuje informace umístěné v tištěné formě u jednotlivých exponátů. Filmy jsou v jazykových mutacích ( AJ, NJ). K dispozici je též tištěný průvodce expozicí, který si lze odnést domů. K expozici jsou pro zájemce z různých věkových skupin vytvořeny doplňkové doprovodné edukativní programy.

virtuální prohlídka