Jste zde

Rokycansko v minulosti

Tato obsáhlá expozice situovaná do tří místností seznamuje s historií Rokycanského regionu od doby železné po rok 1918. V průřezu staletí budete seznámeni s jednotlivými významnými událostmi a osobnostmi regionu – od nejstarších nálezů z doby železné, prvního slovanského osídlení a raného středověku. Zajímavostí je vedle různých archeologických střepů, keramiky a kachlů také kopie pokladu zlatých keltských duhovek v bronzovém vědru z pozdní doby laténské, který byl nalezen v r. 1771 v Podmoklech u keltského hradiště.
Dále se expozice zaměřuje na vlastní počátky Rokycan, vznik vsí, šlechtických panství a následný rozvoj ve vrcholném středověku. Hospodářský a politický vzestup byl narušen v 17. století třicetiletou válkou – shlédnete železné zbraně, dělové koule z období obléhání švédskými vojsky.

Následující dějiny reprezentují pobělohorskou dobu. Dále rozvoj cechů, specializaci řemesel, manufaktur. Zajímavé jsou exponáty různých měřidel, dřevěné modely flusárny, smolárny, draslárny a také jednotlivých řemeslnických předmětů jako nůžek, hoblíků, pilek, dlátek, ševcovského nářadí. Barokní umění je zastoupeno dřevořezbami světců, nástěnných obrazů, kalvárií.

Každá společnost vytváří společenský, školský a kulturní život, který v 19. století v Rokycanech bohatě kvetl. Vznikají místní zájmové spolky – např. pěvecký spolek Záboj a spolek Sokol. K vidění jsou také různé medaile. V poslední vitríně jsou umístěny vojenské uniformy z 1. světové války a expozice je k tomuto období ukončena. Srdečně zveme návštěvníky na návštěvu našich expozic. 

virtuální prohlídka