Jste zde

Katalog sbírkových předmětů

Prezentace expozice

Sbírky Západočeského muzea svým rozsahem a různorodostí přesahují rámec regionu, některé dokonce překračují hranice státu a patří ke světovému kulturnímu dědictví. Mezi takové patří např. sbírka nejstarších palných zbraní. Mimořádně významné jsou rovněž ucelené sbírky keramiky, skla a šperků z archeologických výzkumů antického Pantikapaia nebo umělecké sbírky z oblasti Dálného Východu.

Sbírky muzea najdete rovněž v Centrální evidenci sbírek (CES)