Jste zde

Hledáme fotografie ze srpnových událostí 1968 v Rokycanech. Pomůžete?

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a Státní okresní archiv v Rokycanech připravují na rok 2018 výstavu mapující bouřlivé události srpna 1968 v Rokycanech a blízkém okolí. Vzhledem k tomu, že není k dispozici dostatek fotografického materiálu z té doby, obracíme se na veřejnost s prosbou o poskytnutí fotografií z jejich rodinných archivů.

Fotografie je možné buď darovat k trvalému uložení do sbírek Muzea Dr. Bohuslava Horáka, anebo alespoň zapůjčit ke zkopírování. Věříme, že rodinné archivy skrývají cenná svědectví o atmosféře té doby a mohou tak zaplnit bílá místa v historii města.

Bližší informace Vám podají či fotografie od Vás rovnou přijmou:

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech:
Eva Slatkovská
tel. 378 370 702, e-mail eslatkovska@zcm.cz

Státní okresní archiv v Rokycanech:
PhDr. Hana Hrachová, Ph.D.
tel. 373 712 821, e-mail hrachova@soaplzen.cz