Jste zde

Muzeum loutek se zúčastnilo soutěže

o nejlepší slovanské muzeum „Živa Awards“

Na setkání Mezinárodního fóra pro slovanskou kulturu v Bledu (Slovinsko) se představilo 23 nominovaných muzeí ze 12 slovanských zemí. Uděleno bylo celkem 7 cen a jednu z nich obdrželo Valašské muzeum v přírodě, jako jediné z České republiky.

„Prostřednictvím mnoha aktivit muzeum zvyšuje povědomí místní kulturní identity a propaguje předávání zkušeností mladším generacím. Instituce zvlášť úspěšně uskutečňuje koncept moderního trvale udržitelného muzea v přírodě založeného na tradici a velkou měrou přispívá k uchování vlastního dědictví a pocitu sounáležitosti prostřednictvím vyprávění příběhů a interakce s návštěvníky“, popsala důvody udělení ceny Nina Zdravič Polič, předsedkyně mezinárodní poroty.

Mezi dalšími oceněnými byla tato muzea: Slovinské alpské muzeum, Puškinovo muzeum a Glinkovo národní muzeum z Ruska, Státní literární muzeum Janka Kupaly z Běloruska, Macurovo muzeum ze Srbska a Slezské muzeum z Katowic. 

PDF iconziva_nominace.pdf