Jste zde

Nový katalog v prodeji

Katalog k výstavě "Lidová zbožnost na Plzeňsku" sestavil Mgr. Luděk Krčmář, vedoucí oddělení novějších dějin. Katolog je nově k zakoupení na recepci Muzea círekvního umění ve Františkánské ulici. Cena katalogu je 150 Kč.

V souvislosti s tím Vás zároveň srdečně zveme na přednášku Luďka Krčmáře "Poutní místa Plzeňanů". Přednáška se uskuteční 5. října od 17 hodin v projekční místnosti muzea. Vstupné 20 Kč.