Jste zde

V Sušici byly položeny další „Kameny zmizelých“

V pátek 9. září byly v Sušici již potřetí položeny tzv. „Kameny zmizelých“ (něm. „Stolpersteine“). Jako v předchozích dvou letech, také letos se odborným garantem této akce stalo národopisné oddělení našeho muzea.

Po rodině Karla (2015) a Arnošta Fišera (2016) byly „Kameny zmizelých“ v letošním roce položeny rozvětvené rodině Josefa a Hermíny Klingerových. Ti jako jediní z celé 16ti členné rodiny přežili holokaust a navrátili se zpět do rodného města.

„Kameny zmizelých“, jejichž pořízení opět financovalo město Sušice, položil před domem č. p. 23/I autor tohoto mezinárodního projektu pan Gunter Demnig.

média

foto: Michal Chmelenský